Loading...

Quy Kính Phật Đà

Tên bài hát: Quy Kính Phật Đà
Thể loại:  Nhạc Đạo, Nhạc Trữ Tình
Nhạc sỹ: Thích Nữ Nhuận Hải
Ca sỹ: Quách Tuấn Du
Từ khóa liên quan: mp3, video, offical, nhạc hd, chất lượng cao

Lời bài hát:
Một nén hương tâm thành thắp dâng lên đài sen,
Quy ngưỡng ơn vô lượng của Đức Phật Thích Ca.
Ngài đã khai con đường trí tuệ và từ bi,
Độ chúng sanh nhân loại thoát luân hồi tử sinh.
Vì lòng Đại Bi nên ngài quyết tâm lặng thầm ra đi vô rừng xuất gia,
Tìm mọi nguyên nhân sanh diệt, khổ đau, cội bồ đề làm nơi nương náu.
Thiền định, công phu đến một sớm kia đạo vàng bừng khai giác ngộ lý chon,
Phật đạo Như Lai viên thành tỏa lan.
Nhiệm mầu thay chân lý Phật Đà. Hạnh phúc thay!
Nhân loại có con đường phật pháp.
Nào những ai con phật hay bền long tiến tu.
Mau xóa bao mê lầm phát tâm hạnh Từ Bi
Hoằng hóa cho muôn loài đến được bờ Chân Như.--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://www.videonhachd.com/
► Facebook: https://facebook.com/videonhachd

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video nhạc HD khác