Loading...

Về Chùa Xám Hối

Tên bài hát:Về Chùa Xám Hối
Thể loại: Nhạc Quê Hương
Nhạc sỹ: Thơ: Thích Chân Tính. Nhạc Vũ Ngọc Toản
Ca sỹ: Quách Tuấn Du
Từ khóa liên quan: mp3, video, offical, nhạc hd, chất lượng cao

Lời bài hát:
Đêm nay trăng sáng
Đêm sáng mười tư
Đêm nay trăng sáng
Đêm sáng mùa thu
Sáng đường con đi
Đến chùa sám hối

Đêm nay trăng sáng
Đêm sáng mười tư
Đêm nay trăng sáng
Đêm sáng mùa thu
Sáng đẹp tâm con
Phá tan mê mờ

Lạy Phật con xin sám hối
Đời con tăm tối ngã mạn
Gây bao biết bao lỗi lầm
Từ thân khẩu ý mà ra

Cũng vì si ám tham sân
Đắm say ngũ dục lục trần
Xuôi theo dòng đời tạo tội
Niềm đau nỗi khổ triền miên

Nay về nương Phật Pháp Tăng
Hồng danh con lạy sáng bừng
Tẩy rửa lòng trần hắc ám
Tâm thành thảnh thơi nhẹ nhàng

Lạy Phật con xin sám hối
Nguyện sẽ làm mới cuộc đời
Lìa xa con đường mê tối
Đi theo chánh đạo sáng ngời--------------------------------------------------------------------------
► Website: http://www.videonhachd.com/
► Facebook: https://facebook.com/videonhachd

For advertisement: 0975292xxx

©2016 VHD Corp. All rights reserved.

Cùng xem video nhạc HD khác